Co je „Rozptylka“?

Rozptylka je čočka, která se používá pro korekci krátkozrakosti.

V běžné praxi se označuje znaménkem mínus. Rozptylka způsobuje změnu rovnoběžných paprsků na rozbíhavé tak, aby došlo k protnutí paprsků na sítnici.