Co je „Vysokoindexové čočky“?

Vysokoindexové čočky neboli čočky tenčené dosahují nižší tloušťky při zachování hodnoty dioptrií.

Je to dáno vyšším indexem lomu. Běžné čočky mají index lomu 1,5. Čočky vysokoindexové mají index lomu 1,6, 1,67, 1,74....