Uplatnění reklamace (reklamační list)

Kupující:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Prodávající:

OptikDoDomu s.r.o.
Čelakovského 614
269 01 Rakovník

IČ:02982200

 

Reklamované zboží:

Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:

Popis závady:

 

 

 

Obsah balení při předání:

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

a) oprava

b) výměna

c) sleva

d) odstoupení od smlouvy

 

V případě odstoupení od smlouvy požaduji vrátit peníze:

a) adresu:

b) na číslo účtu:


Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

 

Datum uplatnění reklamace:

Podpis kupujícího:

 

Zboží zaslat na adresu: OptikDoDomu, Komenského 266, 547 01 Náchod