Přihlášení
Zapomenuté heslo?
Přihlásit Registrovat
+420 602 332 395

Pravidla fcb soutěže

 

 1. Pořadatel

  Pořadatelem soutěže je firma Petr Seidl,OptikDoDomu, Skřiváň 10, Pavlíkov 27001,

  IČ 61081621.

   

 2. Termín konání

  Soutěž probíhá od 3.2.2015 do 20.2.2015 00:00hod CET na FCB stránkách OPTIKDODOMU

   

 3. Účastníci soutěže

  Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli soutěže, jakož i osoby blízké těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, výhra jí nebude předána.

   

 4. Výhry

  1. cena: 1+1 kompletní dioptrické brýle (oboje brýle dle vlastního výběru, s čočkami Profi 1,5; druhé brýle mohou být s čirými nebo slunečními dioptrickými čočkami, pro Vás a nebo Vašeho partnera)

  2. cena: kompletní dioptrické brýle  (dle vlastního výběru s čočkami Profi 1,5 tvrzené s antireflexem)

  3. cena: sluneční polarizační brýle Icona(dle vlastního výběru)

   

 5. Princip a podmínky soutěže

  Účastníkem soutěže se stává každý, kdo v době konání soutěže nahraje svou fotografii na stránky http://optikdodomu.cz/facebook a získá nejvíce hlasů. V případě shody výherních hlasů - rozhoduje pořadí času registrace.Výherci budou do 28.2. 2015 kontaktováni pořadatelem prostřednictvím e-mailu, který uvedli jako kontaktní, a bude s nimi domluven způsob a termín předání výhry. V případě, že výherce nemá zájem o danou výhru, nepřevezme ji, či nedohodne termín pro zadání brýlí do výroby, výhra propadá bez jakéhokoli nároku na odškodné. V případě, že bude výhra zaslána poštou, pořadatel nezodpovídá za zásilky poštou nedoručené. Výsledky soutěže budou po skončení soutěže zveřejněny na https://www.facebook.com/OptikDoDomu?ref=hl .Výhry nelze vyplatit v hotovosti.Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit. Soutěže je možné zúčastnit se pouze jedenkrát.

   

 6. Zpracování osobních údajů

  Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých pořadateli a organizátorovi soutěže k marketingovým účelům, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu (jinak na dobu 5 let) a v rozsahu uvedeném v on-line dotazníku, tedy jména, příjmení, e-mailové adresy a případně i doručovací adresy. Soutěžící dále souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně pořizovat fotografie výherců a uveřejňovat je v médiích, v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže. Zároveň soutěžící uděluje pořadateli souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn využívat jméno, příjmení, adresy a jeho fotografie pro reklamní, propagační a marketingové účely pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto osobních údajů v médiích. Soutěžící dále potvrzuje, že byl pořadatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. Účastí v soutěži soutěžící rovněž souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty na uvedený elektronický kontakt za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele, a to i při zasílání každé jednotlivé zprávy. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Petr Seidl, OptikDoDOmu se sídlem: Skřiváň 10, Pavlíkov PSČ 27001, IČ:61081621.. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu.

  7. Práva a povinnosti pořadatele a organizátora

  Do soutěže budou zařazeni ti účastníci, kteří nahrají svou fotografii a vyplní registrační formulář. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play - hlasování z falešných profilu ap. Pořadatel neodpovídá za nedoručení soutěžních fotgrafií. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit,upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách  www.optikdodomu.cz. Pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou po dobu konání soutěže k dispozici na webových stránkách společnosti Petr Seidl, OptikDoDomu – www.optikdodomu.cz

Copyright © 2009-2021 OptikDoDomu. Všechna práva vyhrazena.
Webová prezentace spadá do kategorie Úspěšný web
Foto chatbota
Zavření bota
Foto chatbota
Jsem virtuální asistentka a ráda Vám pomohu Zeptejte se mě
na cokoli!